โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

  องค์ความรู้ใหม่ > กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ ทั้งหมด 255 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
การค้นหายีนอย่างรวดเร็วและพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่จำเพาะกับลักษณะการยืดตัวของเมล็ดข้าวสุก เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมให้มีคุณลักษณะเหมือนข้าวบาสมาติสำหรับตลาดข้าวหอมที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิ
ศิวเรศ อารีกิจ, 2559
รูปแบบการพัฒนาของฟอลลิเคิล ลักษณะของคอร์ปัส ลูเทียม และการตกไข่ของโคขาวลำพูน (Bos indicus) ที่ได้รับโปรแกรม 5-day หรือ PG 5-day Co-Synch+CIDR
ทศพล มูลมณี, 2559
การศึกษาผลของยาดีเฟอร์ริโพนต่อการกระจายตัวของเหล็กในสมองของหนูเบต้าธาลัสซีเมียโดยใช้เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ปารณีย์ ญาติมาก, 2559
การศึกษาความสัมพันธ์ของการทำงานของไมโตคอนเดรียต่อ คุณภาพตัวอสุจิแช่แข็ง การสะสมพลังงานและความสามารถในการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย ในแมวบ้านและสัตว์ป่าตระกูลแมว
ปวีณา ธุวะนุติ, 2559
การกระจาย การจำแนกคุณลักษณะทางโมเลกุล และความไวรับต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ methicillin-resistant Staphylococcus aureus ในการผลิตสุกรและผู้เลี้ยงสุกรในเขตภาคกลางของประเทศไทย
ภัทรรัฐ จันทร์ฉายทอง, 2559
แมลงหางดีดในถ้ำในภาคใต้ของประเทศไทย
โสภาค จันทฤทธิ์, 2558
ฤทธิ์การยับยั้งของไนซินและสารต้านจุลินทรีย์จากพืชต่อเซลล์ปกติและสปอร์ของแบคทีเรีย และผลกระทบจากองค์ประกอบในอาหาร
วรรณพร คลังเพชร, 2558
การประเมินความหลาหลายพันธุกรรมของลักษณะผลผลิตเนื้อและคุณภาพเนื้อในไก่พื้นเมืองไทย
สจี กัณหาเรียง, 2558
อิทธิพลของถ่านชีวภาพต่อการผลิตข้าวไร่และอ้อย ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบการผลิตอ้อย
วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ, 2557
การศึกษาระดับตัววัดผลทางชีวภาพโรคหัวใจในสุนัขที่ได้รับการรักษาด้วยยาดอกโซรูบิซิน
สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์, 2557
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ ทั้งหมด 255 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 26
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>  
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th