E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 
 

  องค์ความรู้ใหม่ > กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ ทั้งหมด 194 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
การพัฒนาฟิล์มย่อยสลายได้จากโปรตีนถั่วเหลือง
ธนจันทร์ มหาวนิช, 2553
การส่งเสริมการเจริญและการบำบัดโลหะหนักของพืชโดยการเติมแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืชที่ต้านทานโลหะหนัก
เบญจภรณ์ ประภักดี, 2553
ผลของไนตริกออกไซด์ต่อสารประกอบฟีนอล เอนไซม์ฟีนิลลาลานีนแอมโมเนียไลเอส เอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส และเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสในเปลือกผลลองกอง
อินทิรา ลิจันทร์พร, 2553
บทบาทของเอทิลีนต่อการพัฒนา การสุก และรูปแบบไคลแมคเทอริกของผลมังคุดก่อนการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพผลหลังการเก็บเกี่ยว
ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์, 2553
ผลของความแตกต่างเพศ และฮอร์โมน testosterone ต่อระดับการแสดงออกของยีนฮอร์โมนต่างๆ ที่ควบคุมการเจริญเติบโต เมตาบอลิซึม และภูมิต้านทานแบบไม่จำเพาะในปลานิล
สุรินทร บุญอนันธนสาร, 2553
ฤทธิ์ทางชีวภาพ และการผลิตไมโครแคปซูลของสารสกัดจากใบย่านาง
จิตรา สิงห์ทอง, 2553
การพัฒนาโพรไบโอติกในรูปไมโครแคปซูลประสิทธิภาพสูงในการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการควบคุมจุลินทรีย์ก่อโรคในการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวเศรษฐกิจ
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์, 2553
การพัฒนาหัวเชื้อต้นแบบในการหมักโมโรมิสำหรับการผลิตซีอิ๊ว
สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ, 2553
ผลของกระบวนการผลิตต่อสารพฤกษเคมีและสมบัติเชิงหน้าที่ของผงใยอาหารสูงผลิตจากกากมะนาวหลังการคั้นน้ำ
นภาพร เชี่ยวชาญ, 2553
การเพิ่มมูลค่าเนื้อลำไยสดและเนื้อลำไยอบแห้งเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
นิธิยา รัตนาปนนท์, 2553
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ ทั้งหมด 194 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 20
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>  
หมวดหมู่งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น() เกษตร (709) องค์ความรู้ใหม่ (3643) สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (93) สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (129) สุขภาพ (76) อุตสาหกรรม (526) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (131) งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ (222) นวัตกรรมสถาบัน (44) ระบบการเมือง/ปกครอง (99) ทรัพยากร (98) สวัสดิภาพ (54) สภาวะแวดล้อมทางสังคม (251) กลุ่มคนเป้าหมาย (97) การท่องเที่ยว (148) นักวิจัยรุ่นเยาว์ (32) อื่นๆ (88)