โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

  องค์ความรู้ใหม่ > กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ ทั้งหมด 215 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน stearoyl-CoA desaturase (SCD) และความสัมพันธ์ระหว่างยีนดังกล่าวกับปริมาณโคเลสเตอรอล และลักษณะการเจริญเติบโตก่อนหย่านมในแพะเนื้อในภาคใต้ของประเทศไทย
ชินา สุภากรณ์, 2556
การศึกษาการควบคุมในระดับ transcription ที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของ รากมันสำปะหลังเมื่อปลูกในช่วงฤดูที่แตกต่างกัน
ตรีนุช สายทอง, 2556
สมบัติทางเคมีเชิงกายภาพและความคงตัวของแซนโทนที่กักเก็บในโครงสร้างสารชีวภาพที่ผ่านกระบวนการทำแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย
ณัฏฐิกา ศิลาลาย, 2556
การศึกษาเชิงทฤษฎีของปฏิกิริยาการถ่ายโอนโปรตอนระหว่างโมเลกุลที่สถานะกระตุ้นในดีเอ็นเอเบสแอนะล๊อกของไดเมอ 7-เอชาอินโดลและกลุ่มของไดเมอ 7-เอชาอินโดล กับน้ำ
นาวี กังวาลย์  , 2556
สมรรถนะการผลิตและลักษณะซากของโคเนื้อลูกผสมพื้นเมืองไทยกับโลว์ไลน์แองกัสเมื่อขุนด้วยกากมันสำปะหลังหมัก
เรืองยศ พิลาจันทร์, 2556
การแยกเพศตัวอสุจิของสุกรโดยใช้โพลีโคนอลแอนติบอดี้จำเพาะต่อแอนติเจนที่จำเพาะกับผนังเซลล์ตัวอสุจิ
เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน, 2555
การศึกษาการแสดงออกของยีนและการประเมินเครื่องหมายโมเลกุลที่มีผลต่อปริมาณสารปลดปล่อยไซยาไนด์ในรากมันสำปะหลัง
สุขุมาล หวานแก้ว, 2555
ผลของระดับสารผสมยูเรีย-แคลเซียมในอาหารก้อนคุณภาพสูง ต่อการกินได้ การย่อยได้ นิเวศวิทยารูเมน และรูปแบบกระบวนการหมักในโคเนื้อพื้นเมืองไทย
อนุสรณ์ เชิดทอง, 2555
การสืบค้นหายีนความหอมในแตงกวา
ประกิจ สมท่า , 2555
ความหลากหลายของคุณภาพทางด้านโภชนาการในข้าวสีพันธุ์พื้นเมืองของไทย
ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย, 2555
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ ทั้งหมด 215 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 22
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>  
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th