E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 
 

  องค์ความรู้ใหม่ > กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ ทั้งหมด 202 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
ผลของระดับสารผสมยูเรีย-แคลเซียมในอาหารก้อนคุณภาพสูง ต่อการกินได้ การย่อยได้ นิเวศวิทยารูเมน และรูปแบบกระบวนการหมักในโคเนื้อพื้นเมืองไทย
อนุสรณ์ เชิดทอง, 2555
การศึกษาการแสดงออกของยีนและการประเมินเครื่องหมายโมเลกุลที่มีผลต่อปริมาณสารปลดปล่อยไซยาไนด์ในรากมันสำปะหลัง
สุขุมาล หวานแก้ว, 2555
การแยกเพศตัวอสุจิของสุกรโดยใช้โพลีโคนอลแอนติบอดี้จำเพาะต่อแอนติเจนที่จำเพาะกับผนังเซลล์ตัวอสุจิ
เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน, 2555
การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงและการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ: ระยะที่ 2
สุทธวัฒน์ เบญจกุล, 2554
งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารเพื่อสุขภาพ
อารันต์ พัฒโนทัย, 2554
การผลิตกรดซักซินิกจากน้ำตาลซูโครส และกากน้ำตาลอ้อย
เขมวิทย์ จันต๊ะมา, 2553
ตัวกำหนดของเชื้อ Enterobacter asburiae strain RS83 ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
กัญชลี เจติยานนท์, 2553
การส่งเสริมการเจริญและการบำบัดโลหะหนักของพืชโดยการเติมแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืชที่ต้านทานโลหะหนัก
เบญจภรณ์ ประภักดี, 2553
ผลของไนตริกออกไซด์ต่อสารประกอบฟีนอล เอนไซม์ฟีนิลลาลานีนแอมโมเนียไลเอส เอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส และเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสในเปลือกผลลองกอง
อินทิรา ลิจันทร์พร, 2553
บทบาทของเอทิลีนต่อการพัฒนา การสุก และรูปแบบไคลแมคเทอริกของผลมังคุดก่อนการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพผลหลังการเก็บเกี่ยว
ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์, 2553
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ ทั้งหมด 202 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 21
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>  
หมวดหมู่งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น() เกษตร (822) องค์ความรู้ใหม่ (4134) สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (109) สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (156) สุขภาพ (79) อุตสาหกรรม (598) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (155) งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ (300) นวัตกรรมสถาบัน (49) ระบบการเมือง/ปกครอง (120) ทรัพยากร (111) สวัสดิภาพ (62) สภาวะแวดล้อมทางสังคม (301) กลุ่มคนเป้าหมาย (101) การท่องเที่ยว (184) นักวิจัยรุ่นเยาว์ (33) อื่นๆ (105)