E-mail :
Password :
  จำรหัสไว้
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก ฟรี
 
  หน้าแรก
  ขั้นตอนการดาวน์โหลด
  ติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับห้องสมุด
  แผนผังเว็บไซต


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 
 

  องค์ความรู้ใหม่ > กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ ทั้งหมด 197 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
ผลของระดับสารผสมยูเรีย-แคลเซียมในอาหารก้อนคุณภาพสูง ต่อการกินได้ การย่อยได้ นิเวศวิทยารูเมน และรูปแบบกระบวนการหมักในโคเนื้อพื้นเมืองไทย
อนุสรณ์ เชิดทอง, 2555
การศึกษาการแสดงออกของยีนและการประเมินเครื่องหมายโมเลกุลที่มีผลต่อปริมาณสารปลดปล่อยไซยาไนด์ในรากมันสำปะหลัง
สุขุมาล หวานแก้ว, 2555
การแยกเพศตัวอสุจิของสุกรโดยใช้โพลีโคนอลแอนติบอดี้จำเพาะต่อแอนติเจนที่จำเพาะกับผนังเซลล์ตัวอสุจิ
เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน, 2555
การศึกษาผลของวอเทอร์สเตสที่ให้กับอ้อยในระยะการเจริญเติบโตต่างๆต่อปริมาณการสะสมน้ำตาล การเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุลและระดับสรีรวิทยาของอ้อย
สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, 2553
ตัวกำหนดของเชื้อ Enterobacter asburiae strain RS83 ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
กัญชลี เจติยานนท์, 2553
การส่งเสริมการเจริญและการบำบัดโลหะหนักของพืชโดยการเติมแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืชที่ต้านทานโลหะหนัก
เบญจภรณ์ ประภักดี, 2553
ผลของไนตริกออกไซด์ต่อสารประกอบฟีนอล เอนไซม์ฟีนิลลาลานีนแอมโมเนียไลเอส เอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส และเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสในเปลือกผลลองกอง
อินทิรา ลิจันทร์พร, 2553
บทบาทของเอทิลีนต่อการพัฒนา การสุก และรูปแบบไคลแมคเทอริกของผลมังคุดก่อนการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพผลหลังการเก็บเกี่ยว
ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์, 2553
ผลของความแตกต่างเพศ และฮอร์โมน testosterone ต่อระดับการแสดงออกของยีนฮอร์โมนต่างๆ ที่ควบคุมการเจริญเติบโต เมตาบอลิซึม และภูมิต้านทานแบบไม่จำเพาะในปลานิล
สุรินทร บุญอนันธนสาร, 2553
ฤทธิ์ทางชีวภาพ และการผลิตไมโครแคปซูลของสารสกัดจากใบย่านาง
จิตรา สิงห์ทอง, 2553
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ ทั้งหมด 197 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 20
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>  
หมวดหมู่งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น() เกษตร (773) องค์ความรู้ใหม่ (3970) สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (99) สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (142) สุขภาพ (78) อุตสาหกรรม (555) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (147) งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ (277) นวัตกรรมสถาบัน (48) ระบบการเมือง/ปกครอง (116) ทรัพยากร (104) สวัสดิภาพ (60) สภาวะแวดล้อมทางสังคม (277) กลุ่มคนเป้าหมาย (99) การท่องเที่ยว (177) นักวิจัยรุ่นเยาว์ (33) อื่นๆ (98)