โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : จีนศึกษา
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : จีนศึกษา ทั้งหมด 6 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสถาบันการเงินที่สนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ SME's ในประเทศจีน
ประวิทย์ เขมสุนันท์
การพัฒนาและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม : กรณีอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องที่จิ่งเต๋อเจิ้น (Jingdezhen) มณฑลเจียงซี
วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี
การพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนและการปรับตัวของชนบท : บทเรียนสำหรับประเทศไทย
ธีระ สินเดชารักษ์
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและภาคชนบทจีน : บทเรียนต่อประเทศไทย
ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเทคโนโลยีการเกษตรจีน : กรณีศึกษาผลิตผลเกษตรส่งออกของจีน
สุนีย์ ประสงค์บัณฑิต
นคราภิวัฒน์กับผลกระทบต่อการใช้พื้นที่ในภาคการเกษตรของจีน : กรณีศึกษาเมืองหางโจวและมหานครฉงชิ่ง
สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :จีนศึกษา ทั้งหมด 6  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th