โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : วิจัยการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : วิจัยการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ทั้งหมด 7 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
วิเคราะห์ข้อสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในประเทศไทย
สุวิมล ฮอลล์
วิเคราะห์ข้อสอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนชีววิทยาในประเทศไทย
อุษณีย์ ยศยิ่งยวด
โครงการปฏิบัติการเคมีบนพื้นฐานของการลดมลพิษและความปลอดภัยจากสารเคมี
ศุภวรรณ ตันตยานนท์
วิเคราะห์ข้อสอบเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเคมีในประเทศไทย
ภิญโญ พานิชพันธ์
สื่อเสริมการสอนด้านการวางแผนและการปฏิบัติการโปรแกรมการควบคุมมลพิษทางอุตสาหกรรม
กลิ่นประทุม ปัญญาปิง
การจัดทำสื่อเสริมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ: ศึกษากรณีบึงบอระเพ็ด
อุรา บุบผาชาติ
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกรีนไฮเปอร์มาร์ท
ศศิวิมล แสวงผล

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :วิจัยการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ทั้งหมด 7  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th