โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : การจัดการสารเคมี
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การจัดการสารเคมี ทั้งหมด 17 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การเปรียบเทียบกฎหมายควบคุมดูแลสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีในสหภาพยุโรปและประเทศไทย
สุรีย์ฉาย พลวัน
การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการได้รับบาดเจ็บหรือได้รับพิษอย่างเฉียบพลัน จากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านเรือน
อนันต์ มโนมัยพิบูลย์
วิเคราะห์สถานการณ์การเกิดอุบัติภัยด้านสารเคมี
วรรณี พฤฒิถาวร
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในบ้านเรือนในระดับชุมชน ระยะที่ 2: ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประครอง สายจันทร์
โครงการนำร่องแนวทางการจัดเก็บข้อมูลวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม : จังหวัดสมุทรปราการ
วราพรรณ ด่านอุตรา
ฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี ระยะที่ 2
วราพรรณ ด่านอุตรา
การจัดทำฐานข้อมูลการประเมินวัฎจักรชีวิตการผลิตปูนซีเมนต์และเหล็กกล้าเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในบานเรือนในระดับชุมชน ศึกษากรณี : บ้านค้อหวาง หมู่ที่ 3 ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ประครอง สายจันทร์
การประเมินวัฎจักรชีวิตกระดาษ ระยะที่ 1 การจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระดาษ
ประเสริฐ ภวสันต์
เวทีสาธารณะ: วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวในการเสริมสร้างสวัสดิภาพด้านสารเคมี"
วรรณี พฤฒิถาวร
การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหววัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
วราพรรณ ด่านอุตรา
การศึกษาการใช้และความรุนแรงของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในการทำลายเนื้อเยื้อทางเดินอาหารส่วนต้น และแนวทางในการป้องกัน
อนันต์ มโนมัยพิบูลย์
การพัฒนาระบบข้อมูลด้านสารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัย (Development of Database System for Chemicals in Industries for Safety Purposes)
ประเสริฐ ภวสันต์
การจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี
วราพรรณ ด่านอุตรา
โครงการฐานข้อมูลสารเคมีอันตรายเพื่อการอ้างอิง
วราพรรณ ด่านอุตรา
โครงการการสร้างระบบประสานงานข้อมูลการนำเข้าสารเคมีอันตราย
วราพรรณ ด่านอุตรา
การเผยแพร่โปรแกรมจัดการคลังสารเคมี (CHEMTRACK) สู่มหาวิทยาลัย
วรรณี พฤฒิถาวร

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การจัดการสารเคมี ทั้งหมด 17  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th