โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : โครงการวิจัยแห่งชาติ : ยางพารา
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : โครงการวิจัยแห่งชาติ : ยางพารา ทั้งหมด 324 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การประชุมนำเสนอผลงานยุววิจัยยางพาราปี 2555
ไพโรจน์ คีรีรัตน์
การวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางธรรมชาติโดยใช้แสงเลเซอร์ฮีเลียมนีออน
อนุวัตร วอลี
การศึกษาการนำซิลิกาที่ปรับปรุงด้วยเทคนิคแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชันมาใช้กับน้ำยางธรรมชาติ
ถิราวุธ พงศ์ประยูร
การคัดเลือกและการประเมินความเป็นพิษของสารลดแรงตึงผิวในการใช้เตรียมน้ำยางโปรตีนต่ำ
วนิดา วัฒนการุณ
การพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตยางแท่ง STR 20 ระดับอุตสาหกรรม
หมุดตอเล็บ หนิสอ
การกำจัดโลหะหนักจากสารละลายโดยใช้พอลิอะไครลามิโด ซัลโฟนิก แอซิด-กร๊าฟ-ยางธรรมชาติ (ระยะที่ 2)
ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์
ของเหลวคล้ายน้ำมันที่ยืดและแผ่ตัวได้ที่มีส่วนผสมของยางพาราเพื่อใช้เป็นระบบนำส่งยา
ธวัชชัย แพชมัด
การผลิตยางธรรมชาติความหนืดคงที่โดยกระบวนการกำจัดเจล
ศิริลักษณ์ พุ่มประดับ
การผลิตยางธรรมชาตินำไฟฟ้าจากผงแกรไฟต์ที่เหลือจากอุตสาหกรรมหลอมโลหะดัดแปรโดยวิธีทางเคมี
ศิริลักษณ์ พุ่มประดับ
การเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์บนถุงมือแพทย์เพื่อฆ่าเชื้อโรค
เสาวลักษณ์ บุญยอด
การป้องกันการเจริญของเชื้อราบนยางแผ่นอบแห้ง (Air Dried Sheet, ADS) โดยใช้สารต้านเชื้อราประสทธิภาพสูงจากเชื้อแอคติโนมัยสิท
นารีลักษณ์ นาแก้ว
แบบขึ้นรูปถุงมือยางและถุงยางอนามัยที่เคลือบผิวด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์โด๊ปไนโตรเจนและธาตุแอลคาไลน์ที่ทำความสะอาดตัวเองได้
มาหามะสูไฮมี มะแซ
การวิจัยเชิงนโยบายการจัดทำคาร์บอนเครดิต และการประเมินความต้องการการใช้น้ำจากการดำเนินการปลูกสร้างสวนยางพารา ระยะที่ 3 ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก 250,000 ไร่
ประเสริฐ ภวสันต์
การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนชีวภาพที่ไม่ใช้ไอโซไซยาเนตเตรียมจากยางธรรมชาติและพอลิแลคติดแอซิด
วราภรณ์ ตันรัตนกุล
โฟมพอลิยูรีเทนชีวภาพเตรียมจากยางธรรมชาติและพอลิคาโปรแลคโทนสำหรับการปลดปล่อยปุ๋ย
วราภรณ์ ตันรัตนกุล
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดยางพารา (Hevea Brasiliensis)
กฤษฎา กิตติโกวิทธนา
การวิจัยและพัฒนายางล้อประหยัดพลังงาน: ระยะที่ 2
กฤษฎา สุชีวะ
การพัฒนาระบบวนเกษตรแบบป่ายางพาราอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมภาคเหนือ
จงรัก วัชรินทร์รัตน์
การประเมินศักยภาพการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการหมักร่วมและอัตราการทดแทนเชื้อเพลิงไม้ฟืนของสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควัน (ระยะที่ 2)
สุเมธ ไชยประพัทธ์
สีเคลือบสะท้อนรังสีอาทิตย์เพื่อลดการแตกร้าวโดยใช้สารยึดติดอะคริลิคอิมัลชั่นผสมน้ำยางธรรมชาติ
อนุวัตร วอลี

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :โครงการวิจัยแห่งชาติ : ยางพารา ทั้งหมด 324  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 17
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th