โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
แสดงรายชื่อโครงการวิจัย
โครงการวิจัยโดยนักวิจัยชื่อ : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
พบทั้งหมด 21 รายการ
โครงการเยี่ยมชมรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในแนวทางเพาะพันธุ์ปัญญา “ นวัตกรรมการสอนโครงงานฐานวิจัยแบบประณีต ”
ไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2561
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2560
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2560
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์( พฤษภาคม 2557- เมษายน 2560 )
ไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2557
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พฤษภาคม 2556-เมษายน 2557)
ไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2556
การประชุมนำเสนอผลงานยุววิจัยยางพาราปี 2555
ไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2556
โครงการยุววิจัยยางพาราปี 2555
ไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2555
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยยางพาราในงานมหกรรมวิชาการ สกว.
ไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2554
โครงการยุววิจัยยางพารา ปี 2554
ไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2554
การจัดประชุมนำเสนอผลงานยุววิจัยยางพารา ปี 2552
ไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2553
โครงการยุววิจัยยางพารา ปี 2553
ไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2553
โครงการยุววิจัยยางพารา ปี 2552
ไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2552
ผู้บริหารโรงเรียนทำวิจัย ปี 2552
ไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2552
การประชุมนำเสนอผลงานยุววิจัยยางพารา ปี 2550
ไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2551
โครงการยุววิจัยยางพาราปี 2551
ไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2551
โครงการยุววิจัยยางพาราปี 2550
ไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2550
การประชุมนำเสนอผลงานยุววิจัยยางพาราปี 2549
ไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2550
การทำวิจัยเชิงพื้นที่ด้านการศึกษา ภายใต้โครงการการพัฒนาเชิงพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้
ไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2550
การจัดประชุมและจัดแสดงผลงานยุววิจัยยางพาราปี 2548
ไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2549
โครงการยุววิจัยยางพารา ปี2548
ไพโรจน์ คีรีรัตน์, 2548

โครงการวิจัยทั้งหมด : 21 โครงการ
หน้า : 1 / 2
 หน้าถัดไป> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th