โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
แสดงรายชื่อโครงการวิจัย
โครงการวิจัยโดยนักวิจัยชื่อ : เธšเธธเธเธชเนˆเธ‡ เธ„เธ‡เธ„เธฒเธ—เธดเธžเธขเนŒ
พบทั้งหมด 4 รายการ
การสังเคราะห์ยาต้านไข้หวัดนก(Oseltamivir) จากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว และ กรดทาทาลิก
บุญส่ง คงคาทิพย์, 2551
การสังเคราะห์สารกลุ่ม naphthol และ naphthoquinone esters เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านอักเสบและฤทธิ์ยับยั้งเซลมะเร็ง จากสารต้นแบบที่แยกได้จากต้นทองพันชั่ง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของสารสังเคราะห์กับฤทธิ์ทางชีวภาพโดยแบบจำลองโมเลกุลทางคอมพิวเตอร์
บุญส่ง คงคาทิพย์, 2547
การศึกษาวิธีการสังเคราะห์สาร Geodisterol พร้อมทั้งทดสอบการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
บุญส่ง คงคาทิพย์, 2546
การสังเคราะห์ยาไตรแอมซิโนโลนจากเสตียรอยด์สกัดได้จากป่านศรนารายณ์
บุญส่ง คงคาทิพย์, 2539

โครงการวิจัยทั้งหมด : 4 โครงการ
หน้า : 1 / 1


 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th