โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
แสดงรายชื่อโครงการวิจัย
โครงการวิจัยโดยนักวิจัยชื่อ : เธ”เธฑเธ™เนเธ„เธ™ เธฃเธดเธŠเธฒเธฃเนŒเธ” (Duncan Richard) เธชเธกเธดเธ—(Smith)
พบทั้งหมด 5 รายการ
การศึกษากระบวนการออโตฟาจีซึ่งเป็นสื่อกลางของปฏิสัมพันธ์ระหว่างไวรัสไข้เลือดออกและเซลล์เจ้าบ้าน
ดันแคน ริชาร์ด (Duncan Richard) สมิท(Smith), 2552
การค้นหาและการแยกลักษณะของตัวตอบรับของเชื้อไวรัสไข้เลือดออกโดยใช้เทคนิค affinity chromatography
ดันแคน ริชาร์ด (Duncan Richard) สมิท(Smith), 2549
การค้นหาและแยกลักษณะของตัวตอบรับบนเซลล์ตับของคนที่มีต่อเชื้อไวรัสไข้เลือดออก
ดันแคน ริชาร์ด (Duncan Richard) สมิท(Smith), 2547
การเข้าเซลล์ของไวรัสไข้เลือดออกโดยอาศัยและไม่อาศัยตัวตอบรับบนผิวเซลล์
ดันแคน ริชาร์ด (Duncan Richard) สมิท(Smith), 2546
การค้นหาและแยกลักษณะของตัวตอบรับบนเซลล์ตับของคน ที่มีต่อเชื้อไวรัสไข้เลือดออก
ดันแคน ริชาร์ด (Duncan Richard) สมิท(Smith), 2544

โครงการวิจัยทั้งหมด : 5 โครงการ
หน้า : 1 / 1


 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th