คำที่ค้นหา : ไก่เนื้อ
งานวิจัย R&D , งานวิจัยวิชาการ, งานวิจัย ORG
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 38 โครงการ

ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
PDF Icon
ผลของการเสริมกากเม่าในอาหารต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อและผลผลิตไข่ของไก่ไข่
กานดา ล้อแก้วมณี
[ 2560 ] 
PDF Icon
การพัฒนาน้ำยาอบเชยจีนชนิดระบบนำส่งยาแบบก่อให้เกิดไมโครอิมัชันเอง เพื่อใช้ในการต้านจุลชีพในไก่เนื้อ
ณัฐวุฒิ เจริญไทย
[ 2559 ] 
PDF Icon
ศูนย์วิจัยและพัฒนาไก่เนื้อโคราช
อมรรัตน์ โมฬี
[ 2559 ] 
PDF Icon
โพรไฟล์ทรานสคริปโตมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดตำหนิแบบ white striping ในไก่เนื้อส่วนอก
ยุวเรศ มลิลา
[ 2559 ] 
PDF Icon
ตัวแบบการสร้างมูลค่าของไก่โคราชโดยภาคีเครือข่าย
อมรรัตน์ โมฬี
[ 2558 ] 
PDF Icon
การพัฒนาสายพันธุ์ไก่สายพันธุ์สังเคราะห์ เพื่อรองรับการผลิตลูกผสมไก่บ้านไทยและไก่เนื้อไทย
มนต์ชัย ดวงจินดา
[ 2557 ] 
PDF Icon
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ระยะที่ 2
มนต์ชัย ดวงจินดา
[ 2556 ] 
PDF Icon
คุณภาพทางด้านเนื้อของไก่เนื้อโคราชระหว่างการเก็บแช่แข็ง
จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
[ 2556 ] 
PDF Icon
การสร้างสายพันธุ์ "ไก่เนื้อโคราช" เพื่อการผลิตเป็นอาชีพวิสาหกิจชุนชน ระยะที่2
อมรรัตน์ โมฬี
[ 2556 ] 
PDF Icon
การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือข้าวโพดโดยการเพาะเลี้ยงเห็ดนางรมหลวงและการผลิตสารเสริมสำหรับไก่เนื้อ
มงคล ยะไชย
[ 2555 ] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 38โครงการ
หน้า : 1 / 4
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 


ไม่พบข้อมูลโครงการที่ค้นหาในกลุ่มงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
กรุณาลองค้นหาอีกครั้ง 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400