โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

E-Library Searchจำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 10730 โครงการ :
เทคโนโลยีอนุภาค
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
 
อันตรกิริยาระหว่างนิวตรอนและอนุภาคมีประจุกับสสาร
ถิรพัฒน์ วิลัยทอง
 
สัมมนาการสำรวจพรมแดนแห่งความรู้ด้านการพัฒนาจิตใจ"
ธรรมรักษ์ การพิศิษฏ์
 
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยรัฐธรรมนูญ
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
 
k* extendable graph
นวรัตน์ อนันต์ชื่น
 
การวิเคราะห์หาโปรตีนในกล้ามเนื้อโปรตีนในพลาสมา และ VNTRจำเพาะสำหรับอะโปโลโปรตีนในปลาดุกอุยโครโมโซม 2 ชุด และปลาดุกอุยโครโมโซม 3 ชุด
ธนิต ผิวนิ่ม
 
การพัฒนาชุดตรวจสอบภาคสนามสำหรับตรวจเกลือไอโอดีนใน Iodizedsalt ในประเทศไทย
พิณทิพ รื่นวงษา
 
โครงการการพัฒนาการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชน
วิสุทธิ์ ใบไม้
 
การวิจัยและพัฒนาระเบียบไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อการออกแบบงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
ปราโมทย์ เดชะอำไพ
 
โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่การควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งตับในประเทศไทย
วันชัย วัฒนศัพท์
 
การศึกษาเอนไซม์ที่พบใหม่ซึ่งแสดงคุณสมบัติ D-phenylglycine-L-glutamate Aminotransferase: การแยกและเตรียมเอนไซม์บริสุทธิ์การศึกษาคุณลักษณะของเอนไซม์ และการทำ gene cloning
วิทยา มีวุฒิสม
 
การศึกษาสมบัติเชิงโครงสร้างและสมบัติเชิงพลวัตของสารละลายโลหะแอมโมเนียโดยวิธีโมเลกุลไดนามิกส์
สุพจน์ หารหนองบัว
 
การพัฒนาสมบัติของสาร dielectric ที่มีปริมาณ lead ต่ำ
สุทิน คูหาเรืองรอง
 
ผลิตงานวิจัยและส่งเสริมกลุ่มวิจัยด้านอณูชีววิทยา
สกล พันธุ์ยิ้ม
 
โครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพทางเพศ (Programme for The Promotion of Sexual Health)
นิกร ดุสิตสิน
 
การศึกษาอณูชีววิทยาของโรคธาลัสซีเมียและมาลาเรีย
ประพนธ์ วิไลรัตน์
 
การสังเคราะห์สารประกอบอะโรแมติกจากแก๊สปิโตรเลียมเหลวด้วยค่าการเลือกเกิดสูงบนตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเอ็มเอฟไอที่มีโลหะผสมอยู่
สุพจน์ พัฒนะศรี
 
แผ่นดินไหวในประเทศไทยและผืนแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปัญญา จารุศิริ
 
เทคโนโลยีการอบแห้ง
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
 
โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
 

โครงการวิจัยทั้งหมด : 10730 โครงการ
หน้า : 529 / 537
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 


 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th