โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

E-Library Searchจำนวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น : 12220 โครงการ :
การเตรียมเลคตินบริสุทธิ์จากปูทะเลไทย และการพัฒนาเทคนิคและการประยุกต์ใช้เพื่อการตรวจสอบและการวินิจฉัยโรคมะเร็ง
ปรัชญา คงทวีเลิศ
 
ชีววิทยาโมเลกุลการเกิดมะเร็งหลังโพรงจมูก
อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
 
การศึกษาบีตาโกลบินยีนแฮพโพลไทป์และดีเอ็นเอโพลีมอร์ฟิสมของไมโตคอนเดรีย์ในชนกลุ่มน้อยของประเทศไทย
กุลนภา ฟู่เจริญ
 
การนำเศษไหมมาใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา
 
การศึกษาคัดเลือกสายพันธุ์ยุงพาหะมาลาเรียในประเทศไทยที่สามารถต่อต้านการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรียและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านเชื้อมาลาเรีย
ปรัชญา สมบูรณ์
 
คุณลักษณะทางความร้อนของท่อความร้อนอุณหภูมิต่ำแบบเอียง
ประดิษฐ์ เทอดทูล
 
แนวทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์หอยทะเลอย่างยั่งยืนและครบวงจร
สุนทร โสตถิพันธ์
 
Bhikkhu Buddhadasa's Dhammic Socialism in Dialogue withLatin American Liberation Theology
ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์
 
การประเมินค่าพลังงานใช้ประโยชน์ในอาหารสัตว์ปีก
สุชีพ สุขสุแพทย์
 
วิจัยระบบนิเวศวิทยาเชิงคณิตศาสตร์
ยงค์วิมล เลณบุรี
 
โครงการสถานภาพและแนวทางการพัฒนาช่างเจียระไนพลอย
ทวีป ศิริรัศมี
 
การศึกษาฤทธิ์ฆ่ามาลาเรียฟัลซิปารัมของยาชิงเฮาซูร่วมกับยาพัยริเมธามีนในหลอดทดลองและในผู้ป่วย
พีรพรรณ ตันอารีย์
 
การโคลนและแสดงออกของเอ็นไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดัคเทสจากเชื้อ Mycobacteria
วรชาติ สิรวราภรณ์
 
การศึกษาปฏิกิริยาระหว่าง Receptor-ligand ที่มีผลต่อการเกาะติดของเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อ Plasmodium falciparum และความเกี่ยวข้องกับ Chromosome 9 deletion
ศันสนีย์ ไชยโรจน์
 
โครงการจัดการประชุมปรึกษาหารือโครงการวิจัยการพัฒนาและการทดสอบแบบจำลองคอมพิวเตอร์อ้อยในประเทศไทย
อรรถชัย จินตะเวช
 
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมด้านวิเทศกรณีศึกษา ในระบบบริหารรัฐกิจ"
วิทยา สุจริตธนารักษ์
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการพัฒนารูปแบบองค์กรพัฒนากีฬาชาติ"
ศุภฤกษ์ มั่นใจตน
 
สัมมนา"ทีวียุคโลกานุวัตรกับเด็กและเยาวชน"
นันทวัน สุชาโต
 
การกระตุ้นการเลียนและเปล่งเสียงในนกขุนทองไทย
มณี อัชวรานนท์
 
การศึกษาความเหมาะสมในการตากข้าวเปลือกในระดับไร่นา โดยใช้วัสดุปูรอง
วินิต ชินสุวรรณ
 

โครงการวิจัยทั้งหมด : 12220 โครงการ
หน้า : 611 / 611
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้ 


 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th