โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BGJ4380046
ชื่อโครงการ : บทบาทของเซลลเอ็นเคในการสร้างสารไซโตไคน์ และเคโมไคน์รวมทั้งความเป็นไปได้ของการเพิ่มจำนวนของเชื้อเอชไอวีในเซลล์เอ็นเค
  Role of the NK cells in cytokines and chemokines production and its possibility to support HIV-1 replication
หัวหน้าโครงการ : พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ
หัวหน้าโครงการ
สุจินต์ อัศววิทูรทิพย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 30 ก.ย. 2543
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาว่าเชื้อเอชไอวีสามารถเพิ่มจำนวนใน NK cells ได้หรือไม่ หรือมีการติดเชื้อโดยไม่มีการเพิ่มจำนวน

2. เพื่อตรวจหาปริมาณ NK cells ที่สามารถสร้าง cytokine/chemokines ใน NK cells ของคนปกติเปรียบเทียบกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังไม่มีอาการและผู้ป่วยเอดส
สถิติการเปิดชม : 610 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 21 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th