โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG5380012
ชื่อโครงการ : อณูไวรัสวิทยาของไวรัสตับอักเสบบีและซีที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งตับและการตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
  Molecular Virology of Hepatitis B and C Viruses Associated with Hepatocellular carcinoma and Treatment Response
หัวหน้าโครงการ : พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
หัวหน้าโครงการ
อภิรดี เทียมบุญเลิศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศรัณย์ธร อัครธำรงสิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยง ภู่วรวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชวิศา กระรัดเพชร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภัทรธิดา สงวนหมู่
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 พ.ค. 2553
วัตถุประสงค์ : The aims of this research project are to

1) Determine the prevalence and viral genetic variability, including genotypes and mutations, in serum samples of HCC patients co-infected with HBV and HCV

2) Characterize viral genetic variability, including HBV genotypes, mutations and cccDNA levels, in tumor tissue samples of HCC patients with occult and overt chronic HBV infection

3) Study the role of pretreatment genetic variability of HBV and HCV (particularly genotype 6) in prediction of response to PEG-IFN-based therapy

4) Study the viral kinetics of HBV and HCV (particularly genotype 6) during PEG-IFN-based therapy for prediction and individualization of treatment

สถิติการเปิดชม : 2,335 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 584 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th