โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : BRG5380023
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ที่อาศัยการไหลพร้อมการใช้กล้องเวปแค็มเป็นเครื่องตรวจวัดราคาถูก
  Development of novel flow analysis systems employing webcam camera as a cost-effective detector
หัวหน้าโครงการ : เกตุ กรุดพันธ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เกตุ กรุดพันธ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : เพื่อทำวิจัยในการพัฒนาเทคนิคและเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเคมีแนวใหม่โดยอาศัยหลักการไหล (Flow Analysis) ที่มีราคาถูก โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาผสมผสานของระบบการไหลที่เป็น flow injection, sequential injection และ lab-on-chip ซึ่งเป็น non-segmented flow techniques จะนำเอาข้อดีของการใส่อากาศเป็นตัวคั่น ซึ่งเป็น segmented flow technique การพัฒนาโดยการผสมผสานนี้จะทำให้เกิดการวิเคราะห์แนวใหม่อันจะทำให้มีข้อดีมากขึ้นในโครงการนี้สนใจจะพัฒนาระบบตรวจวัดโดยใช้ webcam camera แบบ CMOS (complementary metal oxide semiconductor) sensor technology มาเป็นระบบตรวจวัด ซึ่งการนำ webcam camera มาใช้เป็น chemical sensor นี้ยังไม่มีรายงานมาก่อนจึงคาดว่าจะเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจที่จะทำให้เกิด chemical sensor/detector ที่มีราคาถูกด้วย

นอกจากนี้ยังจะได้ศึกษาการใช้รีเอเจนต์ที่ได้จากธรรมชาติ (natural reagent) มาใช้ในการพัฒนาวิธี และระบบในการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณเหล็ก และปริมาณกรด ทำให้เกิดนวัตกรรมทาง green analytical chemistry ด้วย

สถิติการเปิดชม : 334 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 144 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th