โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG4880183
ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบการผลิตที่เหมาะสมในการสร้างเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตรอนอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มทุน
  Appropriate Manufacturability for Proton Exchange Membrane Fuel Cells for High Efficiency and Cost Effective
หัวหน้าโครงการ : วัสสนัย วรรธนัจฉริยา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วัสสนัย วรรธนัจฉริยา
หัวหน้าโครงการ
ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2548
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบโพลาเพลตที่เหมาะสมต่อการนำไปผลิตชุดเซลล์เชื้อเพลิง

2.2 เพื่อได้ตัวแปรในการผลิตชุดโพลาเพลตที่เหมาะสมต่อการนำเซลล์เชื้อเพลิงไปใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพ

2.3 เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตเซลล์เชื้อเพลิงให้เหมาะสมต่อประสิทธิภาพการใช้งาน

2.4 เพื่อส่งเสริมการผลิตเซลล์เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในประเทศและทดแทนการนำเข้า

สถิติการเปิดชม : 869 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 57 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th