โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG4880210
ชื่อโครงการ : สำนวนจีนในภาษาไทย: อดีต-ปัจจุบัน
  Chinese Idioms in Thai: from the Past to the Present
หัวหน้าโครงการ : อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล
ทีมวิจัย :
อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล
หัวหน้าโครงการ
ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2548
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อศึกษาว่ามีสำนวนจีนกับสำนวนไทยที่พ้องความหมายกัน มีสำนวนใดบ้างที่ความพ้องนั้นเป็นผลมาจากการยืมภาษา

2.2 เพื่อศึกษาว่าภาษาไทยยืมสำนวนจีนเข้ามาใช้แต่เมื่อใด ยืมสำนวนใดเข้ามาบ้าง สำนวนจีนปรากฏในหลักฐานประเภทใดของไทยบ้าง

2.3 เพื่อศึกษาว่าผู้ที่รู้ทวิภาษา จีน-ไทย ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้ยืมสำนวนไทยเข้าไปใช้ในภาษาจีนบ้างหรือไม่

2.4 เพื่อศึกษาหาสาเหตุที่ทำให้ภาษาไทยยืมสำนวนจีนเข้ามาใช้

สถิติการเปิดชม : 180 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 34 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th