โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG5080213
ชื่อโครงการ : ผลของสารสกัดผงเมล็ดมะขามต่อภาวะเครียดและภาวะเครียด ออกซิเดชั่นของเม็ดเลือดแดงในไก่เนื้อเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
  Effects of Tamarinds Seed Extract on Stress and Oxidative Stress of Red Blood Cell in Broilers under High Environmental Temperature.
หัวหน้าโครงการ : วรพล เองวานิช : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วรพล เองวานิช
หัวหน้าโครงการ
ไมตรี สุทธจิตต์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 ก.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาผลของสกัดจากผงเปลือกเมล็ดมะขามต่ออัตราส่วนระหว่างเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดขาวชนิดเฮทเทอโรฟิลต่อลิมโฟไซต์ จำนวนเม็ดเลือดแดงทั้งหมด เปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดแดงอัดแน่น ความเข้มข้นของฮีโมโกลบิน ค่า MCV, MCH, MCHC ระดับของบิลิรูบินในเลือดและมูลของไก่เนื้อเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง

2. เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากผงเปลือกเมล็ดมะขาม ต่อระดับของกิจกรรมเอนไซม์กลูตาไทโอนเปอร์ออกซิเดสและ TBARS ในเยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดงของไก่เนื้อเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง

3. เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากผงเปลือกเมล็ดมะขาม ต่อพยาธิสภาพของเม็ดเลือดแดงด้วยการตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อีเลคตรอนของไก่เนื้อ เมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง

สถิติการเปิดชม : 1,766 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 227 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th