โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG5180200
ชื่อโครงการ : ผลการต้านการทำลายเซลล์ประสาทสมองของรางจืดที่เกิดจากพิษของสารตะกั่ว
  Anti-neurodegenerative effect of Thunbergia laurifolia Linn. on lead- mediated neuroapoptosis
หัวหน้าโครงการ : จิตรบรรจง ตั้งปอง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จิตรบรรจง ตั้งปอง
หัวหน้าโครงการ
สร้อยสังวาลย์ สเตรักษ์
นักวิจัยที่ปรึกษา
Alan Frederick Geater
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาภาวะ oxidative stress การถูกทำลายและการตายของเซลล์สมองที่เกิดจากการได้รับสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายในหนู และเซลล์เพาะเลี้ยง

2. เพื่อศึกษากลไกการเกิดการอักเสบการถูกทำลายและการตายของเซลล์สมองจากการสัมผัสสารตะกั่วในหนูและและเซลล์เพาะเลี้ยง

3. เพื่อทดสอบผลของรางจืด และวิตามิน ซี ในการต้านออกซิแดนท์ และการอักเสบจากการสัมผัสสารตะกั่วในหนูและเซลล์เพาะเลี้ยง

4. เพื่อทดสอบผลของรางจืดและวิตามิน ซี ในการลดการถูกทำลายและการตายของเซลล์สมองจากการสัมผัสสารตะกั่วในหนูและเซลล์เพาะเลี้ยง

5. เพื่อศึกษาผลของรางจืดและวิตามิน ซี ต่อการแสดงออกของ pro-apoptotic protein, Bax และ anti-apoptotic protein, Bcl-2, Bcl-xL ในหนูและเซลล์เพาะเลี้ยง

สถิติการเปิดชม : 1,608 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 5,531 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th