โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG5180334
ชื่อโครงการ : ผลของสารสกัดกระชายดำต่อระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดและการทำงานของหลอดเลือดในหนูที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวาน
  The actions of Kaempferia parviflora extract (KPE) on blood glucose and lipid levels, and vascular function in diabetic rats
หัวหน้าโครงการ : วชิราวดี มาลากุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วชิราวดี มาลากุล
หัวหน้าโครงการ
สุวรรณ ธีระวรพันธ์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาผลและขนาดที่เหมาะสมของกระชายดำต่อความตึงตัวของหลอดเลือดในหนูปกติและหนูเบาหวาน

2. เพื่อศึกษาผลของกระชายดำต่อการหดตัวของหลอดเลือดที่ถูกเหนี่ยวนำโดย cumulative dose ของ phenylephrine (PE) ในหนูปกติและหนูเบาหวาน

3. เพื่อศึกษาผลของกระชายดำต่อการคลายตัวของหลอดเลือดแดงที่ถูกเหนี่ยวนำโดย cumulative dose ของ Acethycholine (ACh) ในหนูปกติและหนูเบาหวาน

4. เพื่อศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของกระชายดำต่อการคลายตัวของหลอดเลือดแดงโดยผ่านทางสารต่างๆที่หลั่งจาก endothelium และ cGMP ในเซลล์หลอดเลือดในหนูปกติและหนูเบาหวาน

5. เพื่อศึกษาผลระยะยาวของการบริโภคกระชายดำต่อระดับน้ำตาลในเลือดในหนูปกติและหนูเบาหวาน

6. เพื่อศึกษาผลระยะยาวของการบริโภคกระชายดำต่อระดับไขมัน(total cholesterol, LDL, HDL, triglycerides) ในเลือด และ ค่าความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตัน (atherogenic index) ในหนูปกติและหนูเบาหวาน

7. เพื่อศึกษาผลระยะยาวของการบริโภคกระชายดำต่อการหดตัวของหลอดเลือดที่ถูกเหนี่ยวนำโดย cumulative dose ของ PE ในหนูปกติและหนูเบาหวาน

8. เพื่อศึกษาผลระยะยาวของการบริโภคกระชายดำต่อการคลายตัวของหลอดเลือดแดงแบบเกี่ยวข้องกับเซลล์เยื่อบุหลอดเลือด (endothelium) ที่ถูกเหนี่ยวนำโดย cumulative dose ของ ACh ในหนูปกติและหนูเบาหวาน

9. เพื่อศึกษากลไกการออกฤทธิ์ระยะยาวของกระชายดำต่อการคลายตัวของหลอดเลือดแดงที่เกี่ยวข้องกับสารที่สร้างและหลั่งจากเซลล์เยื่อบุหลอดเลือด ในหนูปกติและหนูเบาหวาน

10. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาต่อไปในอนาคตสำหรับสมุนไพรกระชายดำ และประโยชน์ทางคลินิกในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อป้องกันและบรรเทาโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน

สถิติการเปิดชม : 1,888 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 487 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th