โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6080193
ชื่อโครงการ : การศึกษาฤทธิ์ของสารโพลีเมทอกซีฟลาโวนที่สกัดจาก Kaempferia parviflora ในการยับยั้งสัญญาณการเจริญและการมีชีวิตรวมถึงฤทธิ์ที่กระตุ้นให้เซลล์มะเร็งรังไข่และเซลล์มะเร็งปากมดลูกตาย
  Mechanisms of action of polymethoxyflavones from Kaempferia parviflora in suppressing growth and survival signaling and inducing apoptosis in ovarian and cervical cancer cells
หัวหน้าโครงการ : วุฒิไกร นิ่มละมูล
ทีมวิจัย :
วุฒิไกร นิ่มละมูล
หัวหน้าโครงการ
ดันแคน ริชาร์ด (Duncan Richard) สมิท(Smith)
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 3 เม.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 2.1 To determine whether KP suppresses growth and survival signaling in ovarian and cervical cancer cells

2.2 To evaluate whether KP has effects on inducing cell cycle arrest and reducing viability of ovarian and cervical cancer cells

2.3 To investigate whether KP can decrease metalloproteinase production and cell migration in ovarian and cervical cancer cells

2.4 To examine whether KP induces apoptosis of cancer cell through regulating phosphorylation status of pro- and anti-apoptotic proteins

สถิติการเปิดชม : 221 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 13 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th