รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180051
ชื่อโครงการ : การสร้างแบบจำลองแลตทิซร่วมด้วยผลของฤดูกาล สำหรับการระบาดของโรคเลปโตสไปโรซิสในประเทศไทย
  Lattice-based Model for leptospirosis endemic including the role of seasonal effect in Thailand
หัวหน้าโครงการ : สุดารัตน์ ชาติสุทธิ
ทีมวิจัย :
สุดารัตน์ ชาติสุทธิ
หัวหน้าโครงการ
ชรินทร์ โหมดชัง
นักวิจัยที่ปรึกษา
Karine Chalvet-Monfray
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. To develop the lattice-based leptospirosis transmission model.

2. To characterize statistical mechanic properties of the constructed model, especially the phase transition between an absorbing state and an active state.

3. To use a new model including environmental compartment and the seasonal effect as a tool for investigating the disease spread of leptospirosis in animal and humans in Thailand and its control strategies.

สถิติการเปิดชม : 254 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 3 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400