รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180196
ชื่อโครงการ : การเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสารหนูที่ปนเปื้อนในน้ำใต้ดินโดยใช้ K-OMS2 และ MOFs บนวัสดุรองรับ ศึกษาการทดลองแบบแบทช์และแบบคอลัมน์
  Enhancement of removal efficiency of arsenic contaminated in groundwater using manganese oxide coupled with metal organic frameworks coating on support materials: batch and column studies
หัวหน้าโครงการ : วิษณุ แทนบุญช่วย
ทีมวิจัย :
วิษณุ แทนบุญช่วย
หัวหน้าโครงการ
นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสนอกระบวนการการกำจัดสารหนูแบบใหม่ที่เป็นการผสมผสานระหว่างวัสดุ K-OMS2 และ Fe-BTC ที่อยู่บนวัสดุรองรับซึ่งจะทำหน้าที่ทั้งออกซิไดซ์ As(III) และดูดซับ As(V) ในเวลาเดียวกัน
สถิติการเปิดชม : 296 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 8 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400