รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : MRG6180228
ชื่อโครงการ : การผลิตและการศึกษาคุณสมบัติของสเปรย์ฉีดพ่นก่อฟิล์มเฉพาะที่นำส่งยาโคลไตรมาโซลเพื่อ การรักษาโรคเชื้อรา
  Fabrication and characterization of film-forming clotrimazole topical spray for the treatment of fungal infection
หัวหน้าโครงการ : จงจันท์ มหาดเล็ก
ทีมวิจัย :
จงจันท์ มหาดเล็ก
หัวหน้าโครงการ
ธวัชชัย แพชมัด
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : -To prepare film-forming topical sprays for antifungal drugs using ethyl cellulose and Eudragit? as film-forming polymers for treatment of fungal infection.

-To evaluate the influence of ethyl cellulose and different type of Eudragit? ratio on physicochemical properties of film-forming topical sprays.

-To evaluate the effect of solvent and hydrophilic and hydrophobic plasticizers on physicochemical properties of film-forming topical sprays.

-To evaluate the influence of antifungal agents on physicochemical properties, drug release and antifungal activities of film-forming topical sprays.

สถิติการเปิดชม : 238 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 5 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400