รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : NIG4510002
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัย เรื่อง "พัฒนาการนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส"
  -
หัวหน้าโครงการ : ปริญญา อุดมทรัพย์
ทีมวิจัย :
ปริญญา อุดมทรัพย์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2545
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 2,379 ครั้ง
ชุดโครงการ : การจัดการชายแดน (11 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 658 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400