โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG4110004
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยประเมินสถานภาพองค์ความรู้เรื่อง "สถานภาพและการดำรงชีวิตของชาวเขาและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
  -
หัวหน้าโครงการ : ณรงค์ ใจหาญ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ณรงค์ ใจหาญ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2540
วัตถุประสงค์ : เป็นงานวิจัยประเมินสถานภาพองค์ความรู้และสถานภาพที่เป็นจริงของชาวเขา ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาสำคัญ 7 ประการคือ

(1) ปัญหาการได้รับสัญชาติไทย

(2) ปัญหาการพัฒนาตนเองของชาวเขา

(3) ปัญหาสุขอนามัยและการสาธารณสุขของชาวเขาและชนกลุ่มน้อย

(4) ปัญหาการประกอบอาชีพของชาวเขาและชนกลุ่มน้อย

(5) ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

(6) ปัญหาการพัฒนาและการให้ความคุ้มครองสตรีและเด็ก

(7) ปัญหาประสิทธิผลของโครงการพัฒนาชาวเขาและชนกลุ่มน้อย

ปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข และการวิจัยชุดนี้จะปูพื้นเพื่อให้เกิดการวิจัยระดับลึก ได้คำตอบที่ชัดเจน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

สถิติการเปิดชม : 1,284 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 908 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th