รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG47H0013
ชื่อโครงการ : เรื่องเก่าเล่าใหม่ 4 : สีดา-ศรีราม?
  Legends Retold 4 Sita : The Honor of Ram?
หัวหน้าโครงการ : พรรัตน์ ดำรุง
ทีมวิจัย :
พรรัตน์ ดำรุง
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2547
วัตถุประสงค์ : สร้างบทละคร และกำกับละครร่วมสมัย ที่พัฒนามาจากรามเกียรติ์ โดยเสนอแนวคิดคุณค่าของผู้หญิงกับสังคม
สถิติการเปิดชม : 2,283 ครั้ง
ชุดโครงการ : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 340 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400