โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG4920008
ชื่อโครงการ : การศึกษาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดทำระบบตรวจสอบและรับรองสินค้าอาหารนำเข้าและส่งออกของประเทศไทยเพื่อรองรับการค้าเสรี
  -
หัวหน้าโครงการ : เบญจมาศ ปัทมาลัย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เบญจมาศ ปัทมาลัย
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบตรวจสอบและรับรองสินค้าอาหารนำเข้าและส่งออกให้แก่คณะทำงานเพื่อใช้ในการจัดทำร่างระบบตรวจสอบและรับรองสินค้าอาหารนำเข้าและส่งออกของประเทศไทย

2. เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับการแก้ไขร่างของระบบการตรวจสอบและรับรองสินค้าอาหารที่นำเข้าและส่งออกของประเทศไทย

3. เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับประเด็นของงานวิจัยที่จะสนับสนุนให้ระบบการตรวจสอบและรับรองสินค้าอาหารที่นำเข้าและส่งออกของประเทศไทยสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับของสากล มีประสิทธิภาพสูงในการคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคและเอื้อประโยซน์ต่อการส่งออกและเศรษฐกิจในภาพรวม

สถิติการเปิดชม : 2,133 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 383 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th