โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG6020006
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ปัญหาการเกษตรเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตภาคกลางฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
  Spatial agricultural problem analysis for sustainable resources management technology development in western region of central Thailand
หัวหน้าโครงการ : นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นภาพร พันธุ์กมลศิลป์
หัวหน้าโครงการ
อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัญธิชา พรมเมืองคุก
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธเนตร ศรีสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุชาดา กรุณา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. สร้างความเข้าใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนของนักวิจัยผ่านการเรียนรู้จริง

2. วิเคราะห์ปัญหาการเกษตรเชิงพื้นที่ในภาคกลางฝั่งตะวันตก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี

3. พัฒนารายละเอียดที่สำคัญสำหรับเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดและการนำเทคโนโลยีไปต่อยอดหรือขยายผล

สถิติการเปิดชม : 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 16 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th