โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG62A0010
ชื่อโครงการ : การสำรวจศักยภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรม : กรณีศึกษาย่านเยาวราช – เจริญกรุง
  The Survey of Cultural Economy : A case study of Yaowarat – Charoenkrung Area
หัวหน้าโครงการ : นันทนิตย์ วานิชาชีวะ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อสำรวจทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ในพื้นที่ย่านเยาวราช –

เจริญกรุง

2.2 เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจจากทุนทางวัฒนธรรมของกลุ่มผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และภาครัฐในพื้นที่ย่านเยาวราช – เจริญกรุง

2.3 เพื่อวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่ย่านเยาวราช – เจริญกรุง และสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัย

2.4 เพื่อพัฒนากรอบการวิจัยและเป้าหมายการดำเนินงานวิจัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทุนวัฒนธรรมในพื้นที่ย่านเยาวราช – เจริญกรุง

2.5 เพื่อพัฒนาแผนการบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัยนำไปสู่เป้าหมายของการวิจัย

2.6 เพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการวิจัย “การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรม : กรณีศึกษาย่านเยาวราช – เจริญกรุง”

สถิติการเปิดชม : 512 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 70 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th