รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PPG4120003
ชื่อโครงการ : ข้อกำหนดเทคนิคที่ดีในการอบไม้ยางพาราแปรรูป
  -
หัวหน้าโครงการ : ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2541
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 3,011 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา (30 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 480 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400