โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PUG6020004
ชื่อโครงการ : การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้าน "Data Management: การจัดการข้อมูลด้านการเกษตรสำหรับการปลูกพืช"
  Training on Data Management “Agricultural Data Management for Plant Production”
หัวหน้าโครงการ : วิชัย โอภานุกุล
ทีมวิจัย :
วิชัย โอภานุกุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อให้นักวิจัยสาขาต่างๆ ในหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร และนักวิจัยในสังกัดของ สกว.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้เรียนรู้การใช้งานแพลตฟอร์ม Akkerweb ในการจัดการข้อมูล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับการเกษตรของประเทศไทย 2) เพื่อเรียนรู้ระบบและองค์ประกอบต่างๆ ของ Big Data Analytics เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตรของประเทศไทยในอนาคต
สถิติการเปิดชม : 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 15 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th