โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDC5940001
ชื่อโครงการ : ศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดิน (Land Policy Study Forum)
 
หัวหน้าโครงการ : อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (11 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
หัวหน้าโครงการ
กัญญา สุทัศน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อติดตามและประสานงานชุดโครงการวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรดินและที่ดินที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ใช้ผลงานการวิจัยเพื่อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อจัดเวทีการเรียนรู้และขับเคลื่อนเชิงนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรดินและที่ดินในประเดินที่เกี่ยวกับการถือครองที่ดิน การบริหารจัดการป่าไม้ ระบบข้อมูลและแผนที่ที่ดิน และประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น

3. เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดินและที่ดินที่ได้รับจากการวิจัยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเปิดชม : 357 ครั้ง
ชุดโครงการ : Research Platform ที่ดิน (56 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 41 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th