รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG3820021
ชื่อโครงการ : การปรับปรุงเครื่องจักรในสายการผลิต
  -
หัวหน้าโครงการ : จรูญ คำนวนตา
ทีมวิจัย :
จรูญ คำนวนตา
ผู้ประสานงาน
ตะวัน สุจริตกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2539
วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงเครื่องจักรเก่าในสายการผลิตคอมเพรสเซอร์และตู้เย็น ให้ทำงานได้เร็วขึ้น แม่นยำ ลดแรงงาน และต้นทุนการผลิต และเพิ่มความปลอดภัยแก่พนักงาน
สถิติการเปิดชม : 3,894 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 623 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400