รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG3910002
ชื่อโครงการ : โครงการ "ศักยภาพการลงทุนของไทยในเวียดนาม"
  -
หัวหน้าโครงการ : ธัญญาทิพย์ ศรีพนา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธัญญาทิพย์ ศรีพนา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 13 มี.ค. 2539
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 2,097 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 339 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400