โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG3920008
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อพันธุ์พื้นเมือง ส่วนที่ 1
  -
หัวหน้าโครงการ : เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (10 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :

หัวหน้าโครงการ
มาลียา เครือตราชู
นักวิจัยร่วมโครงการ
เยาวลักษณ์ จิตรามวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธานินทร สิงหะไกรวรรณ
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2539
วัตถุประสงค์ : 1. ให้ได้รูปแบบวิธีการผลิตอาหารของหอยเป๋าฮื้อ ทั้งที่เป็นอาหารธรรมชาติ และอาหารสำเร็จ ในคุณภาพและปริมาณทีเพียงพอสำหรับการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์

2. ให้ทราบผลของอาหารชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อการอยู่รอดและการเจริญเติบโตของหอยเป๋าฮื้อ (H. asinina)

3. ให้ทราบปัจ
สถิติการเปิดชม : 21 ครั้ง
ชุดโครงการ : อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (10 โครงการ )
ดาวน์โหลด : ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th