รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4020014
ชื่อโครงการ : การพัฒนาส่วนผสมและเทคนิคการผลิตโลหะที่ใช้ประกอบอัญมณี
  -
หัวหน้าโครงการ : ฉัตรชัย สมศิริ
ทีมวิจัย :
ฉัตรชัย สมศิริ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2540
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและพัฒนาความรู้ของอิทธิพลของส่วนผสมของโลหะหนัก เช่น ทองแดง เงิน และโลหะรองเช่น ดีบุก นิกเกิล โครเมียม ต่อความสวยงามของโลหะทองผสม โดยอ้างอิงผลิตภัณฑ์สากลเป็นเกณฑ์

2. ศึกษาส่วนผสมและปรับปรุงตัวประสานให้มีคุณสมบัติและการใช้งานที่ชัดเจน

3. ศ
สถิติการเปิดชม : 1,231 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับและสินค้าตกแต่ง (33 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 107 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400