รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4020023
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเตาอุณหภูมิสูงแบบปรับบรรยากาศได้ สำหรับการเผาพลอย
  -
หัวหน้าโครงการ : พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
หัวหน้าโครงการ
มงคล ราชนิยม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปราณี คงสาคร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สถาพร จันทน์หอม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2540
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างและพัฒนาต้นแบบของเตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงประมาณ 1800C และสามารถควบคุมบรรยากาศได้

2. เพื่อสร้างและพัฒนาต้นแบบของเตาแก็สอุณหภูมิสูงประมาณ 2000C และสามารถควบคุมบรรยากาศได้

3. เพื่อใช้เตาต้นแบบที่สร้างทั้งสองชนิดนี้ ในการเผาพลอย ทับทิม และซัฟไฟร์
สถิติการเปิดชม : 1,997 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับและสินค้าตกแต่ง (33 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 335 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400