รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4030007
ชื่อโครงการ : โครงการการพิสูจน์ยีนคล้าย,oxyR, fur และ algU ในเชื้อBurkholderia pseudomallei ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค melioidosis
  Characterization of the gene homologues of oxyR and fur of Burkholderia pseudomallei, the causative agent of melioidosis.
หัวหน้าโครงการ : สุวิทย์ ล้อประเสริฐ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุวิทย์ ล้อประเสริฐ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 25 ม.ค. 2540
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 1,668 ครั้ง
ชุดโครงการ : Melioidosis (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 114 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400