รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4030008
ชื่อโครงการ : โครงการกลไกการกระตุ้น cell macrophage โดยผ่าน CD 14 ด้วย lipopolysaccharide (LPS) จากเชื้อ Burkholderia lpseudomallei
  Role of CD14 in Burkholderia pseudomallei Lipopolysaccharide (LPS) Induced Macrophages Response
หัวหน้าโครงการ : พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 25 ม.ค. 2540
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 1,672 ครั้ง
ชุดโครงการ : Melioidosis (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 149 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400