รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4030018
ชื่อโครงการ : "การจำแนกสายพันธุ์ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei"
  Genotyping for Characterization of Burkholderia pseudomallei
หัวหน้าโครงการ : วิษณุ ธรรมลิขิตกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วิษณุ ธรรมลิขิตกุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2540
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 1,745 ครั้ง
ชุดโครงการ : Melioidosis (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 144 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400