โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4040007
ชื่อโครงการ : การสำรวจและประเมินสถานภาพของการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและการจัดการทรัพยากร
  State of The Art Review on Community and Natural Resource Management
หัวหน้าโครงการ : อานันท์ กาญจนพันธุ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อานันท์ กาญจนพันธุ์
หัวหน้าโครงการ
เบญจพรรณ เอกะสิงห์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยศ สันตสมบัติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนุชาติ พวงสำลี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประเทือง นริทรางกูล ณ อยุธยา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชูศักดิ์ วิทยาภัค
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรชาติ จันทวัชรากร
นักวิจัยร่วมโครงการ
นฤมล หิญชีระนันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิยุทธิ์ จำรัสพันธุ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประสิทธิ์ คุณุรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฉันทนา บรรพศิริโชติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
โอภาส ปัญญา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สัณฐิตา กาญจนพันธุ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ไพสิฐ พาณิชย์กุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
กอบกุล รายะนาคร
นักวิจัยร่วมโครงการ
จามะรี เชียงทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วัฒนา สุกัณศีล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 30 เม.ย. 2540
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 970 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร (1 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 230 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th