โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4520023
ชื่อโครงการ : คุณภาพซาก และเนื้อของไก่พื้นเมืองและสายพันธุ์ลูกผสม 4 สายพันธุ์
  Carcass and meat quality of Thai Indigenous Chicken and their Crosses 4 lines
หัวหน้าโครงการ : สัญชัย จตุรสิทธา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สัญชัย จตุรสิทธา
หัวหน้าโครงการ
ศุภฤกษ์ สายทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร
นักวิจัยร่วมโครงการ
อังคณา ผ่องแผ้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
อำนวย เลี้ยวธารากุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2545
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาเปรียบเทียบไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงในสภาพท้องถิ่นภาคเหนือ และการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ และไก่พื้นเมืองลูกผสม 4 สายพันธุ์จากฟาร์มเอกชนรายใหญ่ 2 แห่ง คือ ฟาร์มบริษัทตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด จังหวัดนครปฐม และฟาร์มบริษัทเกษตรฟาร์ม จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งเพศ
สถิติการเปิดชม : 2,956 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาไก่พื้นเมือง (35 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 659 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th