โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4530011
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ของระดับฝุ่นขนาดเล็กกับความแปรผันได้ของอัตราการเต้นของหัวใจในกลุ่มประชากรผู้ใหญ่ในประเทศไทย
  Relationship of Particulate Matter to Heart Rate Variability in a Population of Thai Adults
หัวหน้าโครงการ : สัมมน โฉมฉาย
ทีมวิจัย :
สัมมน โฉมฉาย
หัวหน้าโครงการ
Karron LeGarie Power
นักวิจัยร่วมโครงการ
Johh R.Balmes
นักวิจัยร่วมโครงการ
Bart David Ostro
นักวิจัยร่วมโครงการ
กมล อุดล
นักวิจัยร่วมโครงการ
Michael Lipsett
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2544
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นของระดับมลพิษที่เป็นฝุ่นขนาดเล็ก ทั้งขนาด 2.5 (PM2.5)และ10(PM10) ไมครอนกับ การเปลี่ยนแปลงของความแปรผันได้ของอัตราการเต้นของหัวใจในผู้ใหญ่ในชุมชนในกรุงเทพมหานคร
สถิติการเปิดชม : 277 ครั้ง
ชุดโครงการ : คุณภาพอากาศ (18 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 8 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th