รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4550015
ชื่อโครงการ : การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติคเพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อราในไซเลจ
  -
หัวหน้าโครงการ : สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ
ทีมวิจัย :
สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2544
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการลดการสูญเสียของไซเลจข้าวโพดที่สัมผัสกับอากาศภายนอก ทั้งในส่วนที่มีการนำมาบรรจุถุงและส่วนที่เหลือจากการบรรจุในไซโล
สถิติการเปิดชม : 1,666 ครั้ง
ชุดโครงการ : สนับสนุนผู้ปฏิบัติการวิจัย ในภาคอุตสาหกรรม (11 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 61 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400