รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4550025
ชื่อโครงการ : แนวทางใหม่ในการทำโลหะมอแด้นท์สำหรับการย้อมสีธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีชั้นสารอนินทรีย์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ปลอดภัย
  -
หัวหน้าโครงการ : ปาเจรา พัฒนถาบุตร
ทีมวิจัย :
ปาเจรา พัฒนถาบุตร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2544
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อลดปริมาณโลหะหนักที่ใช้ในการย้อมผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ โดยใช้เทคนิคการย้อมแบบโครงสร้างสองชั้นของสารอนินทรีย์

2. ผ้าไหมที่ผ่านการย้อมแล้วสามารถทนต่อการซักล้างในระดับ 5 ทนต่อการซักแห้งในระดับ 4 ทนต่อแสงแดดในระดับ 3 และทนต่อการขัดถูในระดับ 3 ได้

3.
สถิติการเปิดชม : 1,952 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (11 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 414 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400