โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4620014
ชื่อโครงการ : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่พื้นเมือง : ระบบการผลิตในเชิงการค้า
  The Product Improvement of Native Chickens : Commercial Production System
หัวหน้าโครงการ : สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
หัวหน้าโครงการ
บุญล้อม ชีวะอิสระกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
กัญญา ปัญญาชาติรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมควร ปัญญาวีร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ผ่านฟ้า ณ เชียงใหม่
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2546
วัตถุประสงค์ : 1. เปรียบเทียบระบบการผลิตไก่พื้นเมืองในเชิงการค้า

2. หาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตไก่พื้นเมืองในเชิงการค้า

3. เพิ่มมูลค่าไก่พื้นเมืองด้วยการตอนและแปรรูปเป็นไก่รมควัน

สถิติการเปิดชม : 2,679 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาไก่พื้นเมือง (35 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 830 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th