โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4620021
ชื่อโครงการ : การพัฒนาผลไม้กวน (ผลไม้แผ่น) เพื่อยกระดับมาตรฐานและการศึกษาการตลาด
  Development of Fruit Kuan (Fruit Leather) for Standardization and Market Study
หัวหน้าโครงการ : รัตนา อัตตปัญโญ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
รัตนา อัตตปัญโญ
หัวหน้าโครงการ
สายลม สัมพันธ์เวชโสภา
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนุวัฒน์ แจ้งชัด
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อให้ได้สูตรส่วนผสม ผลไม้กวน/ผลไม้แผ่นต้นแบบ (model formulation) และกรรมวิธีการผลิตผลไม้กวน/ผลไม้แผ่นต้นแบบ (model process) แบบใหม่ปลอดสารสังเคราะห์โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติล้วน

2.2 เพื่อให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลไม้กวน/แผ่นสถิติการเปิดชม : 6,686 ครั้ง
ชุดโครงการ : กลุ่มผลิตผลพืชสวน (14 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,228 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th