โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4740003
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยพัฒนากลไกการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล-อำเภอ
  -
หัวหน้าโครงการ : สุจินต์ สิมารักษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุจินต์ สิมารักษ์
หัวหน้าโครงการ
สมใจ ศรีหล้า
นักวิจัยร่วมโครงการ
วราภรณ์ หลวงมณี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ถาวร ดีรุณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
มนต์ชัย ผ่องศิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ย. 2546
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อค้นหาพลังท้องถิ่นและนำมาใช้เป็นกลไกในการจัดการความรู้ของท้องถิ่น

2. เพื่อศึกษาการฟื้นและการใช้พลังท้องถิ่นในการเรียนรู้ตามวิถีธรรมชาติของชุมชน และสร้างเครื่องมือการจัดการความรู้โดยคนในชุมชนท้องถิ่นผ่านงานวิจัยเชิงปฏิบัติการของแต่ละท้องถิ่น

3. เพื่อสังเคราะห์บทเรียน องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยฯ และกระบวนการทำงานในการสร้างกลไกการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

4. เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือของหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่

สถิติการเปิดชม : 2,408 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 669 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th