โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4810008
ชื่อโครงการ : กลไกและปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในกรอบการตกลงเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน: ศึกษากรณีมณฑลที่มีนัยยะสำคัญต่อประเทศไทย
  (Mechanism and Interaction between Central Government and Local Government of the People's Republic of China in the Framework of China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA): The Case of Provinces Relevant to Thailand
หัวหน้าโครงการ : ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2548
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับประเทศจีนในแง่การเมืองการปกครอง อันจะนำประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ

2. เพื่อศึกษาว่าจากนโยบายพัฒนาด้านตะวันตกของจีนนั้น มณฑลทั้งสองอันได้แก่ มณฑลหยุนหนาน และกว่างซี มณฑลใดน่าจะมีนัยยะสำคัญต่อประเทศไทย โดยเฉพาะในกรอบการตกลงเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน และเพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและความแตกต่างในด้านภูมิศาสตร์ของรัฐมณฑลที่มีส่วนสำคัญต่อเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน

3. เพื่อศึกษาว่าส่วนบริหารงานกลางได้มีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันกับรัฐมณฑลตัวอย่างเหล่านั้นเพื่อบรรลุผลถึงกิจการของเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนหรือไม่ อย่างไร

4. เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงนโยบายและกลไกที่แตกต่างระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐมณฑลอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการเข้าใจในการทำการค้า หรือโอกาสในทางธุรกิจ ตลอดจนความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศ

5. เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน ของประเทศไทยในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในกรอบของเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

สถิติการเปิดชม : 641 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 34 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th