โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4820006
ชื่อโครงการ : ความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
  -
หัวหน้าโครงการ : นันทิยา หุตานุวัตร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นันทิยา หุตานุวัตร
หัวหน้าโครงการ
มานัส ลอศิริกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปราณีต งามเสน่ห์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุทัย มั่นพิมพ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประสิทธิ กาญจนา
นักวิจัยร่วมโครงการ
จินดามณี แสงกาญจนวนิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สังวาลย์ แก่นโส
นักวิจัยร่วมโครงการ
เฉลียว บุญมั่น
นักวิจัยร่วมโครงการ
นพมาศ นามแดง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมชัย สวาสดิพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เรวัติ ชัยราช
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2547
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 5,527 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 3,828 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th